Motivoiko sinua raha vai mitä työltäsi odotat?

Mikä sinua motivoi? Motivoiko sinua hyvä palkka? Motivoiko sinua työ, jossa sinulla on mahdollisuus omalla tekemiselläsi vaikuttaa ansaintaasi? Vai motivoiko sinua mukava työyhteisö? Meillä PRO-AQUA Suomessa tämä kaikki on mahdollista – päätä itse, otatko haasteen vastaan! Tee testimme ”Sinustako PRO-AQUA -myyjä?” ja voit olla askeleen lähempänä unelmatyötäsi!

Motivaatio ja unelmatyö

Motivaatio vaikuttaa siihen, miten ihminen suhtautuu asioihin. Jos motivaatio tehdä jotain on matalalla tai sitä ei ole ollenkaan, ihminen tuskin panostaa ja antaa parastaan. Työelämässä tämä näkyy suorittamisena ja uupumisena. Jos rakastaa omaa työtään ja kokee sen tekemisestä tyydytystä, usein motivaatio työn tekemiseen on korkea. Työ voi olla jopa kutsumus, jolloin sen tekemiseen on sisäinen palo.

ura
Haluamme juuri sinut!

Yrityksen ja työyhteisön toimintakulttuurilla ja käytänteillä on suuri merkitys jokaisen työntekijän työmotivaatioon. Kun työntekijää arvostetaan ja kannustetaan, hän kokee olevansa merkityksellinen ja tärkeä osa työyhteisöä. Unelmatyössä kaikki palaset loksahtavat paikoilleen ja työstä nauttii. Oletko sinä unelmatyössäsi? Lue työntekijöidemme kokemuksia PRO-AQUA -työstä tästä.

Uramentori Pipsa Arolla on realisitisia ajatuksia unelmatyöstä:

”Työn ei missään nimessä tarvitse olla unelmaa jokaisena päivänä. Parhaassakin työpaikassa voi tulla vastaan viikkoja ja kuukausia, jolloin oma työ tuntuu kaikkea muuta kuin täydelliseltä”.

”Unelmatyön ei tarvitse tarkoittaa sitä, että joka päivä rakastaa jokaista työtehtävää, ihmistä ja sekuntia. Tärkeintä on, että hyvät puolet voittavat huonot reippaasti.”

Lue koko Duunitorin juttu tästä. Tärkeintä tässä mielestäni on se, että ei lyö niin sanotusti hanskoja tiskiin heti ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen. Omista virheistä kannattaa ottaa opikseen ja miettiä, miten olisi voinut tehdä toisin. Sen jälkeen on hyvä pohtia asiaa tarvittaessa myös kollegan kanssa ja mahdollisesti kerrata koulutuksellisia asioita.

Motivoiko sinua raha?

Palkka ja palkkiot voivat olla yksi motivoiva tekijä työssä. Raha ei kuitenkaan voi olla ainoa motivaattori. Me kaikki tarvitsemme rahaa elämiseen ja hyvinvointiin. Toiset tarvitsevat rahaa kokeakseen olonsa turvalliseksi, toisille raha ei ole niin suuressa merkityksessä. Jos raha on ainoa motiivi tehdä työtä, työ ei välttämättä anna sellaista tyydytystä, että ihminen kokisi itsensä merkitykselliseksi. Antti Tuiskun Rahan takii -kappaleen sanoja lainaten:

”Taas mennään rahan takii, Ei sydämen halust vaa rahan takii”

Jos pelkkä raha tai tuloksen tekeminen on ainoa motivaattori, työ voi uuvuttaa kokonaan – varsinkin, jos tulosta ei saa haluamallaan tavalla tai työyhteisön edellyttämässä tahdissa. ”Mitä paremmin työsi teet, sen paremmin ansaitset” konkretisoituu erityisesti myyntityön provisiopalkkausjärjestelmässä. Toisaalta sen kautta jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan ansaintaansa.

Työyhteisö motivaation lähteenä

Avoimet työpaikat, ajanvaraajat, Pro-Aqua
Yhdessä olemme enemmän!

Hyvä ja tasapainoinen työyhteisö tarvitsee erilaisia käyttäytymistyylejä, jotka täydentävät toisiaan. Kun työyhteisössä vallitsee keskinäinen kunnioitus ja luottamus, jokaisella on tilaa olla oma itsensä. Tätä kautta saadaan valjastettua jokaisen parhaat ominaisuudet koko työyhteisön eduksi ja toiminnasta tulee tavoitteellista ja tuloksellista.

Olemme saaneet työyhteisössämme paljon DiSC-koulutusta. Se auttaa ymmärtämään omaa toimintaa ja omaa tapaa suhtautua asioihin.  DiSC-profiileja on neljä erilaista. Lue lisää, millaisia persoonallisuuteen liittyviä käyttäytymistyyppejä löytyy ja päättele, mikä itse olisit. Työkalun sisäistäminen auttaa ymmärtämään omaa ja  muiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Tästä on hyötyä mm. PRO-AQUA -myyntityössä, kun kohtaamme erilaisia asiakkaita.

Myyntimaailmassa on hyvä pitää mielessä se, että hyvällä myyjällä on ”yksi suu ja kaksi korvaa”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakastilanteessa myyjä ei ole koko ajan äänessä vaan uskaltaa olla myös hiljaa ja kuunnella asiakasta. Myyntihän on loppujen lopuksi asiakkaan tarpeisiin vastaamista tai asiakkaan ongelman ratkaisemista. Huippumyyjä kykenee vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa myös hiljaisina hetkinä. Hän rakentaa luottamusta asiakkaaseen ja osaa mukauttaa oman käyttäytymistyylinsä asiakkaan tapaan toimia.

Tavoitteellinen tekeminen ja sopivasti haasteita

Työelämä voi tuntua kuorimittavalta, jos tavoitteet ja todellisuus eivät kohtaa riittävän hyvin. Tärkeää on tehdä itselleen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet, joita kohti pyrkii kaikessa tekemisessään. Tavoitteet kannattaa tehdä realistisiksi ja saavutettavissa oleviksi – yli/alisuorittaminen ei ole motivoivaa.

Työn haasteellisuuden pitää olla myös sopivalla tasolla, jotta ihminen kokisi työnsä merkitykselliseksi. Toisille sopii hyvin ylhäältä päin ohjaaminen, mutta toiset kaipaavat enemmän itsenäistä suunnittelua ja itseohjautuvuutta. Mitä kiinnostavampi työ on, sitä paremmin se motivoi tekijäänsä. Parhaassa tapauksessa työ voi olla innostavaa ja innovatiivista. Yksi kolleegani sai kaikki ympärillään samanlaiseen flow-tilaan, joka oli taianomaista vaikuttamista faktoilla. Mitä enemmän työtään rakastaa ja mitä enemmän siitä innostuu joka kerta, sen parempaa tulosta saa aikaiseksi.

Mikä muu voisi motivoida paremmin?

♥ Päivi

Päivi Priuska työskentelee freelancer myyntiedustajana sekä DEA2019 -ohjelman kautta PRO-AQUA Suomen -toimistotiimissä